Wiadomości i kontakt z dostawcami treści

W ramach indywidualnego konta Klienta na Portalu Użytkownik (Klient) może prowadzić korespondencję z:

  • Dostawcami Usług – firmami szkoleniowymi, doradcami.
  • Trenerami prowadzącymi szkolenia.
  • Administratorem.

Dostawcy Usług publikujący swoją ofertę na Portalu nie mają dostępu do danych Klientów, w związku z czym nie mogą pierwsi nawiązać z nimi kontaktu.

Działanie komunikatora w zakładce menu – Wiadomości jest podobne do działania standardowych komunikatorów zewnętrznych. Udogodnieniem jest automatycznie aktualizująca się lista odbiorców, z których usług korzysta dany Klient.

KONTYNUUJTworzenie wiadomości