Korzystanie z zasobów Portalu

Portal Biznesbezprzerwy.pl opiera się na trzech filarach stanowiących trzy oddzielne funkcjonalnie sekcje:

  • Baza Wiedzy,
  • Strefa Szkoleń i Doradztwa,
  • Centrum Analiz.

Każda z sekcji zawiera inny rodzaj treści, a razem tworzą jedno źródło kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i odporności przedsiębiorstw.

W Centrum Analiz można znaleźć narzędzia niezbędne do dokonania potrzebnych obliczeń, oceny cech jakościowych działań oraz własnych decyzji. Wyniki takich badań lub ich znaczenie dla praktyki gospodarczej można zinterpretować na podstawie treści artykułów specjalistycznych, odniesień do polecanych publikacji czy tłumaczeń wybranych pozycji zagranicznych znajdujących się w Bazie Wiedzy. Na szkoleniach, konferencjach czy studiach publikowanych w Strefie Szkoleń i Doradztwa można ugruntować pozyskaną wiedzę i nauczyć się wykorzystywać ją w praktyce.

KONTYNUUJBaza wiedzy